Dofinansowanie na przydomowe oczyszczalnie ścieków – co warto wiedzieć?


Przydomowe oczyszczalnie ścieków to świetna inwestycja, która posłuży na wiele lat. To jednocześnie ekologiczne oraz ekonomiczne rozwiązanie. Dodatkową korzyścią jest możliwość uzyskania dofinansowania. Oczyszczalnia stanowi bardzo dobrą alternatywę dla betonowego szamba. Co istotne zwraca się dość szybko. W jaki sposób można uzyskać dofinansowanie i co warto wiedzieć na jego temat?

Najważniejsze informacje na temat dofinansowania

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków są dostępne już od kilku lat. O możliwość uzyskania wsparcia należy pytać w gminie. Ta z kolei otrzymuje środki od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W rzadkich przypadkach środki pochodzą z funduszy unijnych. Dotyczy to jednak tych gmin, które realizują własny program. Wartość dotacji na przydomowe oczyszczalnie ścieków jest ustalana przez każdą gminę. Czasami dofinansowanie może wynieść nawet 80% poniesionych kosztów. W tym miejscu należy jednak zaznaczyć, że każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ma swoje własne wymagania i zasady. W 2021 roku dużą popularnością cieszył się program, który pokrywał około 40% wydatków, do kwoty 12 tys. zł.

Osoby, które są zainteresowane uzyskaniem takiego dofinansowania powinny pamiętać o istnieniu tzw. kosztów kwalifikowanych. Co za tym idzie dotacja dotyczy zakupu samego zbiornika wraz ze wszystkimi elementami oraz jego instalacji. Z uzyskanych środków można zatem pokryć koszty związane z wynajęciem koparki i przeprowadzeniem prac montażowych. Należy zaznaczyć, że koszty dotyczące uzyskania zgód i pozwoleń na budowę nie są kwalifikowane. To samo dotyczy skompletowania dokumentacji oraz prac dodatkowych, związanych np. z sadzeniem kwiatów czy trawnika lub ułożeniem kostki brukowej.

Dodatkowe informacje na temat dofinansowania

Głównym warunkiem pozwalającym na uzyskanie dotacji jest przepustowość oczyszczalni. W niektórych miejscach wydajność jest ustalana na podstawie równoważnej liczby mieszkańców, co oznacza liczbę osób, którą jest w stanie obsługiwać oczyszczalnia. Co za tym idzie, należy w pierwszej kolejności zapoznać się z regulacjami w konkretnej gminie. Jakie wymagania muszą spełnić beneficjenci?

  • Jeśli chodzi o ogólne zasady, wymagany jest m.in. stały meldunek osoby będącej właścicielem posesji na terenie danej gminy.

  • Aby uzyskać dofinansowanie, nieruchomość musi być zlokalizowana w granicach gminy, w której ubiegamy się o dotację.

  • Konieczne jest też uzyskanie zgody wszystkich współwłaścicieli na przeprowadzenie inwestycji.

Wzór wniosku o dofinansowanie można znaleźć na stronie internetowej gminy lub w wersji papierowej w jej siedzibie. Nie obejdzie się też bez złożenia dodatkowych dokumentów, do których zaliczają się m.in. te, które potwierdzają prawo do dysponowania nieruchomością i prowadzenia budowy na jej terenie, zgoda współwłaścicieli, oświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały, kopia zgłoszenia o planowanych pracach budowlanych na terenie posesji, plan budowy oczyszczalni oraz szacowaną wartość inwestycji.

 

Wnioski są rozpatrywane zazwyczaj w ciągu 30 dni. Decyduje jednak kolejność zgłoszeń, dlatego po ogłoszeniu naboru warto się spieszyć z przygotowaniem dokumentacji. Gdy inwestycja zostanie zakończona, konieczne jest złożenie w urzędzie wniosku o rozliczenie (wzór dostępny na stronie www gminy i w jej siedzibie). Ponadto niezbędne jest złożenie dokumentów potwierdzających, że budowa została wykonana zgodnie z przedłożonym wcześniej planem oraz kopii faktur potwierdzających wartość poniesionych kosztów.