Projekty

PROJEKTY ZREALIZOWANE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ:

 • ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY POLANKA WIELKA W LATACH 2013 – 2016
 • ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA GMINY WILAMOWICE W LATACH 2015 – 2020
 • ROZBUDOWA SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ WRAZ Z PRZEBUDOWĄ POMPOWNI ŚCIEKÓW DLA    GMINY POLANKA WIELKA W LATACH 2013 -2015
 • MODERNIZACJA STACJI UZDATNIANIA WODY WRAZ Z ROZBUDOWĄ SIECI WODOCIĄGOWEJ DLA SPÓŁKI WODNEJ BRENNA ROK 2019
 • WYMIANA SIECI WODOCIĄGOWEJ NA RODZINNYCH OGRÓDKACH DZIAŁKOWYCH MAGNOLIA W BIELSKU – BIAŁEJ W LATACH 2018 – 2020 W ILOŚCI OKOŁO 5000 METRÓW BIEŻĄCYCH
 • ROZBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z WYMIANĄ I WYKONYWANIEM NOWYCH PRZYŁĄCZY NA TERENACH OBSŁUGIWANYCH PRZEZ AQUA S.A.
 • SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE PRZYŁĄCZY WODNYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W ILOŚCIACH KILKUDZIESIĘCIU ROBÓT ROCZNIE
 • SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE PRZYŁĄCZY KANALIZACYJNYCH DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W ILOŚCIACH KILKUDZIESIĘCIU ROBÓT ROCZNIE, W TYM RÓWNIEŻ ZLECEŃ OBJĘTYCH DOTACJAMI GMINNYMI
 • SYSTEMATYCZNE WYKONYWANIE PODŁĄCZEŃ GAZU DO BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I PRZEMYSŁOWYCH W ILOŚCIACH KILKUDZIESIĘCIU ROBÓT ROCZNIE
 • WYKONYWANIE KOMPLEKSOWYCH INSTALACJI WOD – KAN, GAZ I CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKACH W ILOSCI KILKANAŚCIE DO KILKUDZIESIĘCIU ROCZNIE
 • WYKONYWANIE MODERNIZACJI KOTŁOWNI W OPARCIU O SYSTEMY DOPŁAT GMINNYCH ORAZ Z PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE – KILKANAŚCIE DO KILKUDZIESIĘCIU ROCZNIE
 • MONTAŻ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW NA TERENACH NIE POSIADAJĄCYCH KANALIZACJI SANITARNEJ
 • WYKONYWANIE RÓŻNEGO RODZAJU PRAC ZIEMNO MONTAŻOWYCH: WJAZDY, ODWODNIENIA, NAWODNIENIA, DRENAŻE, MONTAŻ ZBIORNIKÓW RETENCYJNYCH NA DESZCZÓWKĘ OBJĘTYCH DOTACJAMI
 • ŚWIADCZENIE USŁUG BEZWYKOPOWEGO MONTAŻU UZBROJENIA PODZIEMNEGO (WODOCIĄG, GAZOCIĄG, KANALIZACJA, OKABLOWANIE) PRZY UŻYCIU HORYZONTALNEJ WIERTNICY STEROWANEJ ORAZ URZĄDZENIA TYPU KRET UMOŻLIWIAJĄCEGO PRZEJŚCIA POD DROGAMI I TERENAMI UTWARDZONYMI