Drenaż – na co zwrócić uwagę przy jego instalacji?


Częste zalewanie piwnicy lub zawilgocenie fundamentów to wyraźne sygnały, że konieczna jest instalacja drenażu, pozwalającego na wyregulowanie stosunków wodnych. Nadmiar wody na działce jest zdecydowanie niepożądaną sytuacją. Jeśli poziom wód gruntowych jest zbyt wysoki, należy obniżyć go wykonując drenaż opaskowy. W tym przypadku rury są wkopane w ziemię i okalają budynek. Gdy jednak problemem jest zaleganie wody na powierzchni, konieczny jest system odwodnień liniowych. Na co trzeba zwrócić uwagę w trakcie instalacji systemów umożliwiających odprowadzanie wody?

Drenaż opaskowy – co warto wiedzieć na jego temat?

Głównym zadaniem drenażu jest odprowadzanie wody, która zbiera się w gruncie w bliskim otoczeniu piwnicy lub pomieszczeń gospodarczych. Jeśli dojdzie do jej nadmiernego skumulowania się, istnieje spore ryzyko uszkodzenia fundamentów oraz ścian. W tym celu w ziemię wkopuje się rury drenarskie. Wyróżniają się one perforowaną powierzchnią, dzięki czemu woda wpływająca do środka jest skutecznie odprowadzana w miejsce niezagrażające konstrukcji, czyli studzienki chłonne.

Podczas dużych opadów deszczu, woda spływa w głąb ziemi. Dzięki obecności drenażu opaskowego wokół fundamentów, dochodzi do obniżenia poziomu wód gruntowych poniżej miejsca gdzie zlokalizowana jest posadzka w piwnicy. Tego typu instalacje wykonuje się na obszarach gdzie mamy do czynienia z nieprzepuszczalnym gruntem, takim jak glina lub ił.

Bardzo ważną kwestią jest to, aby drenaż był wykonany z niewielkim spadkiem. Takie ułożenie rur sprawia, że woda będzie spływać do studzienek dzięki sile grawitacji. Same rury często są otoczone obsypką filtracyjną, np. w postaci żwiru. Jej zadaniem jest ułatwienie przepływu wody do rur.

Istotne znaczenie ma ponadto miejsce ułożenia rur. Powinny one znajdować się w połowie wysokości ław fundamentowych, zaś ich spodnia część minimum 20 centymetrów poniżej górnej krawędzi ław. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby spód nie był niżej niż dolna krawędź ław. W przeciwnym wypadku mogłoby dojść do podmycia fundamentów.

O czym jeszcze trzeba pamiętać wykonując drenaż?

Najlepszym momentem na wykonanie tego typu instalacji jest etap wznoszenia ścian piwnicy lub budynków gospodarczych. W tym momencie rury mogą zostać umieszczone blisko ścian fundamentów, po uprzednim poszerzeniu wykopu o około 50 cm. Co jeśli dom już stoi? Wtedy pojawia się konieczność zainstalowania rur w odległości 2-3 m od ścian obiektu. Ta sama sytuacja ma miejsce gdy zależy nam na umieszczeniu rur niżej niż poziom posadowienia budynku.

Jak sama nazwa wskazuje, drenaż opaskowy musi mieć kształt zamkniętej opaski i obejmować wszystkie ściany, które mają styczność z ziemią. Tylko w tym momencie będzie skuteczny. Jeśli chodzi o głębokość, powinna ona mieścić się w przedziale od 0,3 do 1 m. Najczęściej wynosi ona jednak 0,5 m w przypadku piaszczystych gruntów i od 0,6 do 2 m na gruntach gliniastych i pylastych.

Tego typu system jest niezbędny nie tylko gdy działka znajduje się w miejscu z wysokim poziomem wody gruntowej i mało przepuszczalnym gruntem. Oprócz tego, taka konieczność pojawia się w momencie gdy dom ma być zlokalizowany na skarpie. Warto pamiętać o tym, że wykonanie drenażu wokół domu wymaga pozwolenia. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ten temat, trzeba zapoznać się z przepisami prawa wodnego. Zanim rozpoczniemy prace, należy dostarczyć pismo do Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, w skrócie PGWWP.