Gdzie zlokalizować przydomową oczyszczalnię na działce?


Przydomowe oczyszczalnie ścieków powinny być odpowiednio umiejscowione względem okien i drzwi zewnętrznych budynku, granicy działki i studni wody pitnej. Warunki techniczne zostały określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dlatego warto się z nimi zapoznać przed realizacją inwestycji. Sprawdź, jakie normy muszą spełniać wspomniane obiekty!

Jak usytuować przydomową oczyszczalnię ścieków na działce?

Przydomowych oczyszczalni ścieków nie można budować na działkach skanalizowanych. Jeśli planujemy taką inwestycję, upewnijmy się, że koło naszego domu nie biegną rury kanalizacyjne. Zastanawiasz się, kiedy musisz uzyskać zgodę na budowę? Jeśli wydajność przydomowej oczyszczalni przekracza 7,50 m3/dobę, należy wystąpić o pozwolenie. Wniosek dostarczamy do starostwa, do realizacji inwestycji możemy przystąpić najwcześniej po 21 dniach, ale nie później niż w ciągu 3 lat od terminu wskazanego w zgłoszeniu.

Zanim przystąpimy do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, upewnijmy się, że będzie znajdowała się w odpowiedniej odległości od ujęć wody. Pamiętaj, że osadnik gnilny musi być odsunięty minimum 15 m od studni dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi. Należy również dopilnować, aby znalazł się on co najmniej 2 m od granicy działki, drogi publiczne, chodnika lub ciągu pieszo-rowerowego. Oprócz tego osadnik powinien znaleźć się przynajmniej 5 m od budynku mieszkalnego.

Gdzie można zbudować przydomową oczyszczalnię ścieków?

Szczelne, przepływowe zbiorniki podziemne służą do wstępnego oczyszczania ścieków gospodarczo-bytowych. Można je umieścić w bezpośrednim sąsiedztwie domów jednorodzinnych. Odpowietrzenie instalacji kanalizacyjnej należy usytuować przynajmniej 0,6 m powyżej górnej krawędzi okien i drzwi zewnętrznych. W niektórych przypadkach nie można jednak spełnić takiego warunkach, wówczas odległość zbiornika podziemnego od budynku powinna wynosić minimum 5 m. Wspomniane zasady obowiązują w przypadku, gdy pojemność osadnika gnilnego nie przekracza 10 m3.

Jeśli jednak warunki zabudowy są inne, niż te podane powyżej, powinien znajdować się przynajmniej 15 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi i minimum 7,5 m od granicy sąsiedniej działki, chodnika, ulicy, czy ciągu pieszo-rowerowego. Jeżeli pojemność zbiornika jest większa niż 10 m3, ale nie przekracza 50 m3, obowiązują nieco inne zasady. W tym osadnik powinien być oddalony przynajmniej 30 m od okien i drzwi zewnętrznych, 10 m od ulicy, drogi i ciągu pieszo-rowerowego, a 7,5 m od granicy sąsiedniej działki.

Jak rozmieścić elementy przydomowej oczyszczalni na działce?

Neutralizator ścieków, łapacz olejów mineralnych i tłuszczu oraz podobne zbiorniki powinny znaleźć się minimum 5 m od pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi. Wspomniana zasada nie obowiązuje w przypadku garażu, ani drzwi budynków gospodarczych. Należy również zwrócić uwagę na dreny rozsączające, które muszą znaleźć minimum 1,5 m nad poziomem gruntowych.

Ważna jest również odległość między drenażem rozsączającym a ujęciem wody. Przypominamy, że powinna ona wynosić przynajmniej 70 m, natomiast w przypadku biologicznego oczyszczania ścieków – 30m. Przestrzegając wspomnianych kryteriów, uniemożliwiamy przedostanie się drobnoustrojów chorobotwórczych do ujęć wody. Podane odległości dotyczą zarówno zabudowy jednorodzinnej, jak i zagrodowej, czy rekreacji jednorodzinnej.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są świetną alternatywą dla szamba. Takie rozwiązanie jest bezpieczne, ekologiczne i wygodne, jednocześnie pozwala nam sporo zaoszczędzić. Nie musimy pamiętać o regularnym wywożeniu ścieków, ani przeprowadzać skomplikowanej konserwacji.