Instalacja gazowa – co mówi prawo budowlane?


W 2020 roku znowelizowano ustawę Prawo budowlane. Założeniem wprowadzonych zmian miało być zmniejszenie formalizmu jaki panuje w branży budowlanej oraz deregulacja części instytucji. W efekcie, niektóre procesy zostały w dużej mierze ułatwione oraz przyspieszone. Zmiany objęły także instalacje gazowe. Jak wyglądają obecnie kwestie związane z przebudową lub remontem wewnętrznej i zewnętrznej instalacji, a także z nowymi instalacjami?

Najważniejsze informacje na temat instalacji gazowych

W art. 29 ust. 3 pkt 3 lit. d prawa budowlanego można przeczytać, iż roboty polegające na instalowaniu nowych instalacji gazowych na zewnątrz lub wewnątrz budynku nie wymagają pozwolenia na budowę. Wynika to z faktu, iż są one uznawane za urządzenia budowlane. Zgodnie z definicją przyjętą przez ustawodawcę, są to urządzenia, które są związane z danym obiektem i pozwalają na jego użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem. 

  • Osoby, które chcą przeprowadzić takie czynności muszą jednak pamiętać o konieczności ich zgłoszenia. Nie jest to dokument, który inwestor może przygotować na własną rękę. Chcąc dowiedzieć się więcej na temat charakteru samego zgłoszenia, konieczne jest zapoznanie się z art. 30 ust. 4c. prawa budowlanego. Informuje nas ono o tym, iż wraz ze zgłoszeniem trzeba złożyć określone dokumenty (w praktyce są one bardzo podobne do tych, które składamy wraz z pozwoleniem na budowę). Wśród nich znajdują się projekty, dlatego też często mówi się, że instalacje gazowe mają być zgłoszone z projektem.
  • Do zgłoszenia należy dołączyć m.in. projekt zagospodarowania działki lub terenu (trzy egzemplarze), a także projekt architektoniczno-budowlany, włączając w to wszystkie opinie, uzgodnienia, pozwolenia itp. Niezbędne jest ponadto sporządzenie projektu technicznego.

 

Projekt budowlany instalowania instalacji gazowej powinien składać się z części opisowej i rysunkowej projektu zagospodarowania działki lub terenu, części opisowej projektu architektoniczno-budowlanego, części opisowej i rysunkowej projektu technicznego oraz wspomnianych dodatkowych pozwoleń, uzgodnień itp. Jest to ważna informacja dla wszystkich osób, które planują budowę domu. Dysponując definicją urządzenia budowlanego, w art. 29 ust. 4 pkt 1 lit d oraz pkt 2 lit. b prawa budowlanego można przeczytać, że pozwolenia na budowę nie wymaga także przebudowa i remont instalacji wewnętrznych oraz zewnętrznych. Co istotne, w tej sytuacji nie jest wymagane nawet zgłoszenie.

Dodatkowe informacje na temat instalacji gazowych

Wykonanie instalacji w domu jest obwarowane pewnymi zasadami, których należy bezwzględnie przestrzegać, są one bowiem bezpośrednio związane z bezpieczeństwem domowników. Przede wszystkim sam projekt musi zostać wykonany przez osobę, która ma uprawnienia w zakresie instalacji gazowych. Podczas realizowania tego elementu, niezbędne jest prowadzenie dziennika budowy. Wszelkie prace również mają zostać zlecone osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia. Na końcu, wszystkie instalacje gazowe muszą być sprawdzone. Konieczne jest przeprowadzenie próby szczelności, przy jednoczesnej obecności kierownika budowy oraz odbiorcy gazu.

Kolejnym krokiem jest zawarcie umowy z dostawcą gazu. Konieczne jest złożenie wniosku, który można wysłać zarówno pocztą, jak i elektronicznie. Gdy umowa zostanie już podpisana, dostawca montuje gazomierz i podaje termin, w którym rozpocznie się dostawa. Jednym z aspektów, który w ogromnej mierze wpływa na bezpieczeństwo użytkowania instalacji jest dobry projekt, uwzględniający wszelkie zagrożenia oraz swobodny dostęp w razie przeprowadzania prac konserwacyjnych.