Instalacje gazowe – wszystko, co należy o nich wiedzieć


Instalacje gazowe są ekologicznym, efektywnym i przede wszystkim bezpiecznym sposobem na ogrzanie budynku i wody bieżącej. Oczywiście dotyczy to wyłącznie instalacji, które zostały nie tylko zaprojektowane, ale również wykonane przez doświadczonych specjalistów. Dlaczego jest to takie istotne? Błędy projektowe lub złe podłączenie mogą doprowadzić do nieprawidłowego działania instalacji gazowych, a nawet do niebezpiecznych sytuacji. Co warto wiedzieć na ten temat?

Instalacje gazowe – co musi zawierać projekt?

Każdy prawidłowo wykonany projekt instalacji gazowej musi zawierać wszystkie odbiorniki gazu znajdujące się w konkretnym obiekcie. Warto zaznaczyć, że nie wystarczy tylko odnotować ich obecność. Niezbędne są również informacje dotyczące mocy wszystkich odbiorników, a także maksymalnego zapotrzebowania na gaz podczas 60-minutowej pracy. Powyższe dane są niezbędne do prawidłowego zaplanowania instalacji gazowej charakteryzującej się stabilnym działaniem, bezawaryjnością i odpowiednią wydajnością. Kolejną niezwykle istotną częścią każdego projektu jest rozmieszczenie rur przeznaczonych do transportu gazu. Dotyczy to zarówno budynków jedno, jak i wielopiętrowych. W przypadku tych ostatnich, wszystkie piętra, a dokładniej znajdujące się w ich obrębie orurowanie musi być zaznaczone osobno.

Aby móc wykonać instalację wewnętrzną, inwestor musi posiadać projekt oraz pozwolenie na budowę instalacji gazu (lub zgłoszenie do nadzoru budowlanego). Przyłącze gazu od sieci do gazomierza realizuje kompleksowo PGNiG, włączając w to projekt wraz z wykonawstwem. Z kolei wykonanie instalacji wewnętrznej leży po stronie inwestora. W przypadku nowo budowanych budynków instalacje wewnętrzne są zaprojektowane wraz z projektem domu oraz są wyszczególnione w pozwoleniu na budowę. Jeżeli pozwolenie na budowę jest sprzed 2018 roku, należy sprawdzić czy w treści pozwolenia została wyszczególniona wewnętrzna instalacja gazu. Jeżeli nie, należy wykonać osobny projekt wewnętrznej instalacji gazu oraz uzyskać na niego pozwolenie na budowę.

Instalacje gazowe – pozostałe elementy projektu

W każdym projekcie dotyczącym instalacji gazowych nie może zabraknąć szczegółowych informacji dotyczących nie tylko sposobu odprowadzania spalin, ale również wentylacji. Oba elementy są niezbędne do prawidłowego i bezpiecznego użytkowania instalacji gazowych. Warto wspomnieć, że wniosek, a dokładniej pozwolenie przyłączenia się do istniejącej sieci gazowej należy złożyć bezpośrednio do dostawcy gazu. Jeżeli wniosek jest prawidłowo wypełniony, wówczas maksymalnie po 30 dniach powinniśmy otrzymać odpowiedź. Dodatkowo, oprócz wniosku, który określa warunki przyłączenia instalacji gazowych, należy przygotować również mapę przeznaczoną do celów informacyjnych. Ponadto niezbędna będzie dokumentacja, która jednoznacznie wskazuje tytuł prawny potwierdzający możliwość korzystania z budynku. Kolejny dokument to oświadczenie dotyczące prawa własności. W przypadku, gdy nie jesteśmy właścicielami tylko np. najemcami, wówczas konieczne będzie przedłożenie pisemnej zgody właściciela budynku, którego dotyczy projekt.

Instalacje gazowe – z czego się składają?

Elementy instalacji gazowej znajdują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz budynków. Oprócz przewodów i rur, są to również urządzenia. Zatem z czego składa się instalacja gazowa? Pierwszym elementem jest przyłącze prowadzone bezpośrednio od gazociągu. Kończy się ono na kończy się na gazomierzu (liczniku zużytego gazu). Kolejna, niezwykle ważna część to kurek główny, który w razie potrzeby jest wykorzystywany do odcięcia dopływu gazu. Ponadto instalacja gazowa składa się z szafki, w której znajduje się gazomierz. Kolejnymi elementami są dopływy rozdzielcze i piony.

Dodatkowo, każda instalacja gazowa składa się z przewodów użytkowanych. Warto wspomnieć, że instalacje są poddawane regularnym przeglądom, podczas których technicy sprawdzają sposób działania całej instalacji i przede wszystkim jej szczelność. Z tego powodu dostęp do wszystkich rur oraz złączy nie może być utrudniony. Każda rura pionowa w obrębie instalacji gazowej musi być wykonana z metalu. Niedopuszczalne są szwy. Najpopularniejszą odsłoną są specjalne otuliny wykonane z lekkiego i jednocześnie wytrzymałego tworzywa sztucznego. Od licznika do odbiorników mamy już do czynienia z instalacją wewnętrzną (do tego zaliczają się też odcinki gazociągu prowadzone na zewnątrz budynku pod ziemią).

W przypadku wykonywania jakichkolwiek prac związanych z instalacjami, w tym również odbiornikami gazu, należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to czy wykonawca posiada niezbędna uprawnienia w zakresie wykonawczym oraz dozorowym.