Jak działa przydomowa oczyszczalnia ścieków?


Osoby osiedlone na terenach nieskanalizowanych mają do wyboru przydomowe oczyszczalnie ścieków lub montaż szamba. Choć drugie rozwiązanie jest spotykane znacznie częściej, obecnie coraz więcej ludzi decyduje się na nowoczesne alternatywy. Zaletą przydomowych oczyszczalni są stosunkowo niskie koszty eksploatacji, bezobsługowość oraz skuteczne usuwanie różnego rodzaju związków. Dlaczego warto zdecydować się na to rozwiązanie i na czym dokładnie ono polega?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – kluczowe zalety

Na początek warto zaznaczyć, że tego typu instalacja może zostać w pełni dopasowana do specyfiki konkretnego budynku oraz potrzeb użytkowników. Z uwagi na fakt, że wybór systemów jest naprawdę spory, warto skorzystać z usług renomowanej firmy, aby mieć pewność, że wdrożymy najlepsze i najbardziej opłacalne rozwiązanie. O jakich zaletach przydomowej oczyszczalni warto jeszcze wspomnieć?

  • Skuteczność oczyszczania – niebezpieczne związki znajdujące się w ściekach są rozkładane m.in. przez bakterie beztlenowe do związków mineralnych, które mogą zostać bezpiecznie odprowadzane do rzeki, jeziora czy rowu melioracyjnego.

  • Ekologiczny charakter – przydomowe oczyszczalnie ścieków są w pełni bezpieczne dla środowiska. Związki, do których zostały rozłożone substancje nie wpływają negatywnie na glebę ani wodę. Samo oczyszczanie opiera się na naturalnych procesach, które normalnie zachodzą w glebie. Co zatem idzie, nie stwarzają ryzyka zagrożenia biologicznego.

  • Niskie koszty eksploatacji – w porównaniu do szamba, tego typu instalacja jest znacznie bardziej korzystna pod względem finansowym. Szacuje się, że roczna eksploatacja szamba to w przypadku czteroosobowej rodziny koszt rzędu 2500 zł, zaś eksploatacja oczyszczalni wiąże się z wydatkiem kilkuset zł. Jeśli chodzi o koszty montażu, przydomowa oczyszczalnia nie jest dużo droższa. Dodatkową zaletą jest możliwość ubiegania się o dotację. Co więcej, inwestycja zwraca się średnio w ciągu 3 lat.

W jaki sposób działa oczyszczalnia?

Tego typu systemy bazują na naturalnych procesach biologicznych. Całość można podzielić na dwa etapy – beztlenowy i tlenowy. Jak dokładnie to wygląda?

  • Jak zostało już wspomniane, do oczyszczania wykorzystuje się bakterie beztlenowe. To dzięki nim w osadniku gnilnym odbywają się procesy biochemiczne. Wskutek ich działania ta część osadu, która jest stała, ulega fermentacji. W konsekwencji dochodzi do rozkładu na proste związki, które rozpuszczają się w wodzie oraz nierozpuszczalne sole mineralne. W zbiorniku zostaje jednak część płynna. Co dzieje się w jej przypadku? Po około 3 dniach, przechodzi ona przez kosz filtracyjny do studzienki rozdzielczej. W tym momencie kończy się etap beztlenowy.

  • Dalsze oczyszczanie odbywa się w warunkach tlenowych. Konkretne rozwiązania zależą jednak m.in. od ilości ścieków, stopnia ich zanieczyszczenia, rodzaju gruntu oraz stopnia jego przepuszczalności. Jedną z najtańszych opcji jest drenaż. Jego zastosowanie pozwala na bezpośrednie odprowadzenie płynnej części do gruntu. Inną opcją jest filtr piaskowy, stosowany na terenach gdzie znajdują się słabo przepuszczalne grunty. W tym przypadku ścieki są odprowadzane do gruntu lub wód powierzchniowych. Jeszcze innym rozwiązaniem są filtry gruntowo-roślinne lub złoża biologiczne i osad czynny.

Warto wiedzieć, że jeśli przydomowe oczyszczalnie ścieków będą mieć wydajność do 7,5 m3, zamiar ich wykonania wystarczy jedynie zgłosić w starostwie powiatowym. Po upływie 30 dni można rozpocząć budowę.