Jak odpowietrzyć instalację centralnego ogrzewania - foto

Jak odpowietrzyć instalację centralnego ogrzewania?


Działanie niemal każdego systemu centralnego ogrzewania jest nieodzownie związane z jednym procesem – cyrkulacją ciepłej wody w układzie. Niemniej jednak czasem do instalacji może dostać się powietrze. Gromadzenie się go w grzejnikach lub rurach skutkuje hałasem, nierównomiernym ogrzewaniem lub – w skrajnych przypadkach – zatrzymaniem obiegu ciepłej wody. Odpowietrzenie systemu centralnego ogrzewania jest zatem kluczowym aspektem utrzymania jego wydajności i poprawnego działania.

Czym jest odpowietrzanie centralnego ogrzewania?

Odpowietrzenie centralnego ogrzewania to proces, który polega na usunięciu nagromadzonego powietrza z systemu. Powietrze, które dostaje się do instalacji w trakcie jej eksploatacji, może powodować brak efektywności działania systemu, powodując hałas, nierównomierne ogrzewanie pomieszczeń, a nawet awarie. W praktyce powietrze ma tendencję do gromadzenia się w najwyższych punktach instalacji, przede wszystkim w grzejnikach, co ostatecznie prowadzi do powstania tzw. kieszeni powietrznych. Proces odpowietrzenia polega na bezpiecznym i kontrolowanym usunięciu tego powietrza, co pozwala na przywrócenie pełnej wydajności ogrzewania.

Jakie są oznaki, że Twoje centralne ogrzewanie wymaga odpowietrzenia?

Zarówno w domach, jak i w większych obiektach, instalacja centralnego ogrzewania może dawać nam jasne sygnały, że wymaga odpowietrzenia. Jednym z najczęściej spotykanych objawów jest nierównomierne ogrzewanie grzejników. Jeśli górna część grzejnika jest zimna, podczas gdy dolna jest ciepła, prawdopodobnie w górnej części instalacji zgromadziło się powietrze. Inne objawy, to: hałas dochodzący z grzejników, spadek efektywności ogrzewania pomieszczeń, czy problemy z nagrzewaniem grzejników. Jeżeli zauważysz którekolwiek z tych objawów, najprawdopodobniej Twoje centralne ogrzewanie wymaga odpowietrzenia.

Jak przeprowadzić proces odpowietrzania?

Przeprowadzenie procesu odpowietrzania centralnego ogrzewania nie jest skomplikowane, ale wymaga ostrożności. Zawsze, gdy mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy zwrócić się o pomoc do specjalisty. Aby przeprowadzić proces odpowietrzania samodzielnie, potrzebne nam będą: klucz do odpowietrzania, ręcznik lub wiadro (na ewentualną wodę) i trochę cierpliwości.

  1. Przed przystąpieniem do procesu odpowietrzania należy wyłączyć system centralnego ogrzewania i poczekać, aż grzejniki ostygną.

  2. Następnie, za pomocą klucza do odpowietrzania, delikatnie odkręcamy zawór odpowietrzający na grzejniku.

  3. Gdy usłyszymy szum uchodzącego powietrza i zobaczymy wypływającą wodę, zawór należy delikatnie zakręcić.

  4. Proces powtarzamy dla wszystkich grzejników w systemie.

Po zakończeniu odpowietrzania warto sprawdzić ciśnienie w układzie centralnego ogrzewania. Jeżeli jest za niskie, może być konieczne dolanie do systemu wody. Po zakończonym procesie odpowietrzania centralne ogrzewanie powinno działać z pełną wydajnością, gwarantując komfort i ciepło w domu.

Pamiętaj, że regularne odpowietrzanie centralnego ogrzewania zapewnia jego wydajne i ciche działanie. Jeżeli jednak nie jesteś pewien, jak przeprowadzić ten proces, koniecznie skontaktuj się z profesjonalistą.

Nasza firma oferuje montaż centralnego ogrzewania w różnego rodzaju budynkach. Tworzymy rozmaite systemy, zawsze dbając o ograniczenie ryzyka zapowietrzania. Niemniej czasami jest to nie do uniknięcia. Dlatego też warto regularnie sprawdzać, czy aby w instalacji nie zalega powietrze utrudniające jej działanie i przyczyniające się do uszkodzeń systemu.