Jak prawidłowo dobrać przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków?


Przydomowa oczyszczalnia ścieków doskonale sprawdzi się w przypadku obiektów, które nie są podłączone do systemu kanalizacji zbiorczej. Takie rozwiązanie jest bezpieczne dla środowiska, a przy okazji opłacalne dla użytkowników. Podpowiadamy, jak dobrać urządzenie do swoich potrzeb!

Przydomowa oczyszczalnia – formalności

Zanim przystąpimy do budowy przydomowej oczyszczalni, zwróćmy uwagę nie tylko na jej przepustowość, lecz także technologię pracy i materiał, z którego został wykonany zbiornik. Od dobowej przepustowości osadnika zależy nie tylko wielkość oczyszczalni, lecz także niezbędne formalności i dokumentacja.

 

Jeśli dobowa przepustowość oczyszczalni ścieków jest mniejsza lub równa 7,5 m3/d, nie musimy składać wniosku o pozwolenie na budowę. Jeżeli wspomniany parametr nie przekracza 5 m3/d, nie potrzebujemy też pozwolenia wodno-prawnego. Pamiętajmy jednak, aby zgłosić eksploatację oczyszczalni w Wydziale Ochrony Środowiska, przynajmniej 30 dni przed realizacją inwestycji.

Gdzie umiejscowić oczyszczalnię nieczystości?

Zanim przystąpisz do budowy przydomowej oczyszczalni ścieków, powinieneś rozważyć kilka kwestii. Zastanów się, ile osób będzie korzystało z takiego rozwiązania i jakie są warunki terenowe. Wybór obiektu nie powinien nam sprawić problemów, gdy dysponujemy dużą, płaską działką z niskim poziomem wód gruntowym i przepuszczalnym podłożem.

 

Przydomowej oczyszczalni ścieków nie można zbudować w dowolnym miejscu, w tej kwestii obowiązują rygorystyczne przepisy. Inwestycja nie może zagrozić bezpieczeństwu wód gruntowych, dlatego przygotowując projekt, należy wziąć pod uwagę aktualne wymagania prawne i możliwości techniczne. Wszystkie elementy oczyszczalni muszą być oddalone przynajmniej 2 m od granicy działki lub drogi. Wspomniana zasada obowiązuje nawet wtedy, gdy droga przebiega przez naszą posesję. Z kolei od drzew i krzewów należy zachować przynajmniej 3-metrowy odstęp. Przypominamy, że pomiędzy osadnikiem gnilnym a ujęciem wody pitnej należy zachować odległość co najmniej 15 m.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków – jak wybrać przepustowość?

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to ciekawa alternatywa dla szamba, co prawda budowa wiąże się z większymi kosztami, ale w dłużej perspektywie czasowej taka inwestycja jest bardziej opłacalna. Nie musimy bowiem myśleć o regularnym opróżnianiu zbiornika na nieczystości.

 

Jeśli przyjmiemy, że jedna osoba zużywa 150 l na wodę, minimalna przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków montowanej dla czteroosobowej rodziny wynosi 0,6 m3/d. Należy podkreślić, że nie chodzi tutaj tylko o rzeczywiste zużycie wody, lecz także pranie, zmywanie, czy gotowanie, bez której się nie obejdą.

Jak dobrać wielkość przydomowej oczyszczalni ścieków?

Prawidłowy dobór dobowej przepustowości jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania przydomowej oczyszczalni ścieków. Przypominamy, że nie może być ona niższa niż dzienne zużycie wody, z drugiej strony należy unikać przewymiarowania.

 

Aby obliczyć pojemność osadnika gnilnego, warto wykorzystać następujący wzór:

Po = (n x q) x 3

gdzie

n – liczba użytkowników

q – ilość ścieków – zużycie wody (150 l)

Po – pojemność osadnika gnilnego (wstępnego)

 

Zazwyczaj montuje się osadniki 2- lub 3-komorowe, pozwalają one na lepszą separację tłuszczy i frakcji stałych. Niekiedy inwestor decyduje się na drugi zbiornik, wówczas należy zostawić miejsce na dodatkowy zbiornik. Przypominamy, że w jednej oczyszczalni mogą znaleźć się maksymalnie dwa zbiorniki, przy czym pierwszy osadnik powinien być większy. Należy je zamontować jeden za drugim, a nie obok siebie. Przypominamy, że ścieki pozostają w osadniku około 3 dni, zanim się ich pozbędziemy.