Odwodnienie gruntu wokół budynku – na czym to polega?


Na utrzymanie budynku w dobrym stanie składa się wiele aspektów. Jednym z nich jest dbanie o to, aby fundamenty nie uległy zawilgoceniu. Aby uniknąć zawilgocenia, konieczne jest skuteczne odwodnienie gruntu wokół budynku. Na czym polega ten proces i czemu dokładnie przeciwdziała?

Drenaż – zabezpieczenie fundamentów budynku

Dobrze wykonany drenaż ochroni Twoją piwnicę przed zalaniem, a fundamenty przed zawilgoceniem. Nasi specjaliści zajmują się odwadnianiem gruntu z wykorzystaniem różnych metod. Naszym celem jest tworzenie systemów hydrotechnicznych, pozwalających na skuteczne odprowadzanie wody opadowej, co zapobiega gromadzeniu się jej w jednym miejscu. Jeżeli deszczówka zbierałaby się w jednym miejscu, mogłaby stanowić zagrożenie dla budynku oraz jego mieszkańców.

Zanim przystąpimy do pracy, zawsze dokonujemy dokładnej analizy terenu, aby móc dostosować się do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Wśród stosowanych przez nas technik znajdują się:

  • drenaż opaskowy – wykonywany na poziomie ław fundamentowych, pozwalający na odprowadzenie wody z konkretnego pasa gruntu,

  • drenaż francuski – system budowany jest z zasypki żwirowej, owiniętej geowłókniną,

  • drenaż powierzchniowy – w tej metodzie rury odprowadzające wodę umieszczane są wewnątrz budynku,

  • odwodnienie liniowe – wykorzystujemy tę technikę w sytuacjach, w których musimy odwodnić gleby nieprzepuszczalne.

Wybór odpowiedniej metody drenażu jest uzależniony od bardzo wielu czynników. Jak wspomnieliśmy już wcześniej, kluczowe znaczenie mają parametry gleby. Nie bez znaczenia jest też ukształtowanie terenu oraz zabudowa okolicy. Wykonując takie działania jak drenowanie, trzeba myśleć o efektywności odwadniania, ale też o bezpieczeństwie okolicznych obiektów. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam podejmować działania, które nie tylko są skuteczne, ale też nie narażają żadnych obiektów na zniszczenie. Przeprowadzenie zabiegu poprzedzamy dogłębną analizą sytuacji.

Zadbaj o odwodnienie gruntu i przedłuż żywotność budynku

Wilgoć ma destrukcyjne działanie na materiały budowlane, a dodatkowo, może niszczyć przedmioty umieszczone np. w piwnicy. Aby uniknąć problemów związanych z zawilgoceniem fundamentów, koniecznie zadbaj o to, aby grunt znajdujący się wokół budynku został prawidłowo odwodniony. Profesjonalne, skuteczne odprowadzanie wody pozytywnie wpływa na stan techniczny budynków oraz na komfort osób, które z nich korzystają. Dotyczy to zarówno budynków prywatnych, jak i obiektów użyteczności publicznej.

Drenaż lub innego rodzaju system pozwalający na skuteczne odwodnienie gruntu, pozwoli Ci uniknąć problemów związanych z zawilgoceniem murów i fundamentów, podtopieniami, a także stojącą wodą, gromadzącą się na powierzchni działki. Jeżeli zależy Ci na komforcie użytkowników obiektu oraz na przedłużeniu żywotności budynku, zadbaj o to, aby grunt, który go otacza, został odpowiednio odwodniony.

Nasi specjaliści posiadają odpowiednie narzędzia, wiedzę oraz kwalifikacje, które pozwalają im na wykonywanie różnych realizacji, związanych z odwadnianiem gruntu. Wśród świadczonych przez nas usług znajduje się nie tylko odwadnianie gruntu poprzez drenaż lub budowanie systemów innego rodzaju, ale też fachowe doradztwo, pozwalające naszym klientom na wybór najoptymalniejszego rozwiązania. Do każdej realizacji podchodzimy indywidualnie, uwzględniając ukształtowanie oraz rodzaj terenu, a także materiały, z których zbudowany został obiekt, wokół którego pracujemy.