Wykop pod fundamenty – wszystko, co powinieneś wiedzieć


Wykopy stanowią jeden z elementów robót ziemnych, który przeprowadza się po zakończeniu etapu przygotowawczego. Są niezbędne w trakcie prac na budowie, związanych z nową inwestycją. Właściwe przygotowanie fundamentów przekłada się na wszystkie późniejsze czynności, dlatego kluczowe jest zadbanie o prawidłowy przebieg całego procesu. W jaki sposób przebiegają roboty ziemne?

Najważniejsze informacje na temat wykopów pod fundamenty

Wszystkie wykonywane czynności o tym charakterze nie należą do specjalnie skomplikowanych, jednak w praktyce mogą pojawić się komplikacje, zwłaszcza jeśli nie trzymaliśmy się wytycznych dotyczących konkretnego rodzaju wykopu. Bardzo ważne jest także dokładne zaplanowanie głębokości oraz znajomość zasad postępowania w momencie gdy w dziurze nagle pojawi się woda. Profesjonalne firmy przeprowadzające roboty ziemne wiedzą jak dopasować odpowiednią metodę wykopów, tak aby zminimalizować ryzyko opóźnień w pracy i nieplanowanych kosztów.

Całość prac jest zazwyczaj realizowana przy pomocy maszyn. Jeśli jednak mamy do czynienia z trudnym terenem, nierzadko pojawia się konieczność wykonywania wykopów ręcznie. Zanim przystąpimy do jakichkolwiek prac, niezbędne jest wytyczenie obrysu budynku. Do tego zadania trzeba zatrudnić geodetę. Na podstawie obrysu, firma zajmująca się robotami ziemnymi wie jak mają przebiegać wykopy. W tym miejscu warto zaznaczyć, że tego typu czynności nie wykonuje się zimą, a jedynie w okresie od wiosny do jesieni.

Z jakimi rodzajami wykopów można się spotkać?

Jeśli chodzi o kształt, wykopy można podzielić na trzy różne rodzaje.

  1. Wąskoprzestrzenne – w tym wypadku szerokość dna nie może być większa niż 150 cm.

  1. Szerokoprzestrzenne – wykopy, których szerokość dna jest większa niż 150 cm.

  1. Jamiste – zarówno szerokość dna, jak i głębokość nie mogą być większe niż 150 cm.

Typu wykopów związane z rodzajem fundamentu

Osoby, które decydują się na wylewanie fundamentów bezpośrednio w gruncie mogą liczyć na to, że tego typu prace będą najłatwiejsze do zrealizowania. W tym przypadku wykopy muszą być wykonane wzdłuż ścian zewnętrznych i wewnętrznych, oczywiście uwzględniając założenia projektowe. W tym celu najczęściej korzysta się z minikoparki. Szybkość realizacji takich wykopów wynika z faktu, iż nie ma potrzeby usuwania warstwy ziemi roślinnej. Dodatkową zaletą jest wyeliminowanie zagrożenia związanego z osypywaniem się ziemi. Następnie, na dnie trzeba wyłożyć folię, dalej konieczne jest zbrojenie i w końcu betonowanie. Kiedy można zdecydować się na ten rodzaj fundamentów? Niestety jedynie wtedy, gdy na działce znajduje się spoisty grunt, który nie ma tendencji do osypywania się.

W większości przypadków wykonuje się wykopy fundamentów oparte na ławach. Firmy wykonujące roboty ziemne wykorzystują w tym celu koparko-ładowarki. Na początek trzeba usunąć wierzchnią warstwę ziemi roślinnej. Dalej, trzeba usunąć ziemię aż do górnego poziomu ławy. Co istotne, sam wykop pod ławy musi być wykonany ręcznie. Niezbędne jest też wypoziomowanie dna. Dzięki temu, zbrojenie zostanie przeprowadzone prawidłowo, pozwalając jednocześnie uniknąć późniejszych pęknięć fundamentów.

Wykorzystując obrys budynku, należy z każdej strony powiększyć wykopy o pół metra, gdyż w tym miejscu znajdzie się deskowanie. Co istotne, trzeba pamiętać o tym, aby nigdy nie składować wydobytej ziemi w bliskiej odległości od wykopów, gdyż grozi to jej osunięciem.